دسته: ماسک های ایمنی

تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی:

ژانویه 11, 2020 By aly mhm

ماسکهای تصفیه کننده هوا (Air Purifying Respirators) ماسکهای رساننده هوای اتمسفری (Atmosphere – Supplying Respirators) 1. ماسکهای تصفیه کننده هوا: ماسکهایی هستند که آلاینده­های موجود در هوای استنشاقی را می­گیرند […]