دسته: کار در ارتفاع

نماشویی ساختمان ها

ژانویه 8, 2020 By aly mhm

با توجه به نزدیک شدن به عید و خانه تکانی های عید توجه به نمای ساختمان ها افزایش پیدا کرده است و مردم به نماشویی ساختمان ها اهمیت بیشتری می‌دهند. […]

یک کلاه ایمنی صنعتی باید دارای چه استاندارد هایی باشد؟

آگوست 4, 2019 By aly mhm

یک کلاه ایمنی صنعتی باید دارای چه استاندارد هایی باشد؟ برای حفاظت سر در برابر انواع مخاطرات محیط کار از کلاه ایمنی صنعتی استفاده میشود. با توجه به اینكه کاربرد اصلی […]